Nasjonalmuseet Netbutikk Nettbutikk

Til nasjonalmuseet.no

print@nasjonalmuseet no_20160525_121533_001

Japanomania i Norden 1875-1918

Kåret til en av "årets kunstbøker" i 2016!

399,00 kr

Utbredelsen av den japansk påvirkede kunsten med samlebetegnelsen japanismen ble stadig tydeligere i England, Frankrike og andre europeiske land i siste del av 1800-tallet. Som det framgår av artiklene i denne boken, bredte innflytelsen seg raskt også til nordisk kunst og design. I kunstmiljøene i Norge, Finland, Sverige og Danmark var interessen for framstillinger av naturen på forhånd stor, og møtet med japanske motiver, teknikker og komposisjonsprinsipper åpnet for nye måter å skildre naturens ulike aspekter på.

Sentrale nordiske kunstnere og designere som Carl Larsson, Edvard Munch, Nikolai Astrup, Vilhelm Hammershøi, L.A. Ring,
Pekka Halonen, Akseli Gallen-Kallela, Gerhard Munthe , Alf Wallander og Frida Hansen lot seg alle inspirere av det nye billedspråket.

På lager